-->

         

STT

Nội dung

Tài Liệu

1

Không vào được giao diện Login XMAN

Xem tại đây

2

Khi In báo cáo bị lệch

Xem tại đây

 

3

Không in ra được báo cáo

Xem tại đây

 

4

Khi link PNJSYS bị lỗi vui lòng dùng các link bên dưới

 

Server 01

Server 02

Server 03

 

Trang-chinh_08.png

Trang-chinh_08.png

Trang-chinh_08.png

  Link dự phòng PNJSYS : Nhấn tại đây

  Link dự phòng CAOSYS : Nhấn tại đây

10